+44 2030 261 569 info@viking-portfolio.com

Log in

Inschrijven

Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je je betalingsstatus volgen, de bevestiging volgen en je kunt de tour ook beoordelen nadat je de tour hebt voltooid.
gebruikersnaam*
Wachtwoord*
bevestig wachtwoord*
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
E-mail*
Telefoon*
Land*
* Als u een account aanmaakt, betekent dit dat u akkoord gaat met onze Servicevoorwaarden en Privacyverklaring .
Ga akkoord met alle voorwaarden voordat u doorgaat naar de volgende stap

Al lid?

Log in

Privacybeleid

IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

In overeenstemming met de informatieplicht gaat Viking Travel Club S.L. als eigenaar van de website over tot het meedelen van de identificatiegegevens:

Bedrijfsnaam: Viking Travel Club S.L.

BTW-nummer: B76823723

E-mailadres: dpd @ vikingtravelclub.com

Adres: C. C. Palm Beach, lokaal nr. 14-16 Avda. Rafael Puig Lluvina - 38660 - Arona

Deze informatie is in overeenstemming met en regelt de gebruiksvoorwaarden, de beperkingen van aansprakelijkheid en de verplichtingen die de gebruikers van de webpagina die is gepubliceerd onder de domeinnaam vikingtravelclub.com aanvaarden en zich ertoe verbinden te respecteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De hierin vastgestelde algemene voorwaarden regelen het gebruik van deze website. Het gebruik van de site schrijft de gebruiker van de webpagina toe aan zijn bezoeker, en bepaalt uitdrukkelijk de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de voorwaarden in deze wettelijke kennisgeving die is vastgelegd. Bijgevolg moet de gebruiker de algemene voorwaarden zorgvuldig lezen bij elk van de gelegenheden waarin hij van plan is deze website te gebruiken.

Er staat ook vast dat de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk kunnen worden gewijzigd door Viking Travel Club S.L., en dergelijke wijzigingen en implementatie zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd of ingevoegd op deze site. De gebruiker moet periodiek de WETTELIJKE KENNISGEVING GEBRUIK VAN DE WEBSITE zien.

Berichten die niet passen bij het thema van de website kunnen worden verwijderd. Het is absoluut verboden om promoties en links van commerciële aanbiedingen, advertenties, promotiemateriaal, kettingbrieven of enige directe of indirecte promotionele activiteit of enig ander type commentaar te publiceren dat niet in overeenstemming is met de normale ontwikkeling van de thema's van de webpagina's.

Viking Travel Club S.L. behoudt zich het recht voor om opmerkingen die ongepast taalgebruik, spam of ander ongepast gedrag in een beschaafde gemeenschap bevatten, te verwijderen en/of te wijzigen. De opmerkingen moeten worden beperkt tot de post, nieuws, publicatie, enz. Men moet zich onthouden van gebruik voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, illegaal, in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden, te goeder trouw en openbare orde, schadelijk voor de rechten en belangen van derden of dat op enigerlei wijze beledigend kan zijn in brede zin, beledigend, van weinig educatie of aandacht voor de rest van de gebruikers, persoonlijke aanvallen, degenen die niets met het onderwerp te maken hebben, reclame, spam en, kortom, al wat niet bijdraagt bij aan het maken van de webpagina wat het bedoeld: een ruimte van mening, nieuws, informatie, vrije en vriendelijke communicatie.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud in het algemeen op een wettige manier te gebruiken en in het bijzonder zich te onthouden van;

· Gebruik de inhoud op een manier, voor doeleinden of effecten die in strijd zijn met de wet, goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten of openbare orde.

· Reproduceren of kopiëren, distribueren, transformeren of wijzigen van de inhoud.

· Gebruik van de inhoud voor economische doeleinden, directe verkoop of met enig ander soort commercieel doel, ongevraagde berichten gericht aan meerdere mensen ongeacht hun doel, evenals om af te zien van marketing of openbaarmaking op welke manier dan ook.

· inhoud publiceren die bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of anderszins in strijd met de wet is

Gebruikers moeten er altijd rekening mee houden dat de inhoud die op deze website wordt gepubliceerd openbaar is en door al uw volgers kan worden gezien.

Evenmin is het verantwoordelijk voor enige schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van de informatie die via de service wordt verstrekt. Evenzo garandeert het niet de nauwkeurigheid en / of waarheidsgetrouwheid van alle of een deel van de informatie op de site, noch de actualisering ervan, noch dat deze informatie niet geheel of gedeeltelijk is gewijzigd of gewijzigd.

Evenmin is het verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die de links op de website kan hosten door gebruikers of het bestaan van malware of iets dergelijks.

Viking Travel Club S.L. is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van malware of de aanwezigheid van andere elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem, programma's, elektronische documenten of bestanden van de gebruikers.

Viking Travel Club S.L. garandeert niet de beschikbaarheid of continuïteit van de service van de website, en kan deze op elk moment wijzigen, opschorten of verwijderen van het web zonder voorafgaande kennisgeving.

De gebruiker vrijwaart Viking Travel Club S.L. tegen elke claim die aan u kan worden ingediend voor de berichten die de gebruiker op de webpagina's heeft verspreid of voor enig ander gedrag dat is gekoppeld aan of afgeleid van het gebruik door de gebruiker van de webpagina's.

Als een gebruiker of derde partij van mening is dat een op de website gepubliceerde opmerking of een van zijn links onwettig is, gelieve dit zo snel mogelijk te communiceren naar het e-mailadres dpd @ vikingtravelclub.com zodat Viking Travel Club S.L. kann overgaan tot de herziening en, indien van toepassing, de intrekking ervan.