+44 2030 261 569 info@viking-portfolio.com

Inloggning

Registrera dig

När du har skapat ett konto kan du följa din betalningsstatus, följa bekräftelsen och du kan också betygsätta resan när du har avslutat den.
Användarnamn*
Lösenord*
Bekräfta lösenordet*
Förnamn*
Efternamn*
Födelsedatum*
E-post*
Telefon*
Land*
* Att skapa ett konto innebär att du godkänner våra Tjänstevillkor och Dataskyddsförklaring.
Godkänn alla villkor innan du går vidare till nästa steg.

Är du redan medlem?

Inloggning

Juridisk information

Denna "webbplats" har utformats av Viking Travel Club S.L. för att offentliggöra och ge allmän tillgång till alla användare till information, aktiviteter, produkter och olika tjänster, egna eller av tredje parter, som erbjuds.

Denna text reglerar och informerar om:

1. Identifiera data från ägaren av webbplatsen

2. Definitioner

3. Sekretesspolicy

4. Tillgänglighet för sidan

5. Användarvillkor

6. Tillgänglighet av innehåll

7. Ansvar för innehåll

8. Reproduktion av innehåll

9. Industriell och immateriell egendom

10. Säkerhetsåtgärder

11. Skydd av personuppgifter

12. Reklam

13. Ansvarsbegränsning

14. Partiell nullitet

15. Jurisdiktion

16. Tillämplig lag

1. IDENTIFIERAR DATA FÖR WEBBPLATSENS ÄGARE

I enlighet med informationsplikten har Viking Travel Club S.L.Som ägare till webbplatsen fortsätter https://viking-portfolio.com att kommunicera identifieringsdata:

Social benämning: Viking Travel Club S.L.

Cif: B76823723

E-postadress: dpd@vikingtravelclub.com

Adress:                              C.C. Palm Beach, Local Nº 14-16 Avda. Rafael Puig Lluvina – 38660 – Arona

Denna information överensstämmer med och reglerar användningsvillkoren, ansvarsbegränsningarna och de skyldigheter som användare av webbsidan som publiceras under domännamnet viking-portfolio.com antar och åtar sig att respektera.

2. DEFINITIONER

Bland annat används den;

"Sida"; Domän(er) viking-portfolio.comsom görs tillgänglig för Internetanvändare.

"Användare"; Naturlig eller juridisk person som använder eller surfar på sidan.

"Innehåll"; Det är sidorna som utgör hela domänen, som utgör informationen och tjänsterna som ägaren gör tillgänglig för Internetanvändare. De innehåller meddelanden, texter, fotografier, grafik, ikoner, logotyper, teknik, länkar, texturer, ritningar, ljud- och / eller bildfiler, inspelningar, programvara, utseende, grafisk design och källkoder och i allmänhet alla typer av material som finns på sidan.

"Webb"; Tekniskt ord som beskriver systemet för åtkomst till information via Internet, som konfigureras via sidor gjorda med HTML, ASP eller liknande språk, och programmeringsmekanismer som java, javascript, PHP eller andra, etc. ... På dessa sidor designad och publicerad under ett Internet -domännamn är resultatet av den information som ägaren gör tillgänglig för Internetanvändare.

"Länkar"; Teknik med vilken en användare kan navigera genom olika sidor på webben eller Internet med ett enkelt klick på texten, ikonen, knappen eller indikationen som innehåller länken.

"Kakor"; Tekniska medel för spårbarhet och övervakning av navigering på webbplatser. De är små textfiler som skrivs på användarens dator.

3. PERSONLIGHETSPOLICY

Via denna webbplats samlas inga personuppgifter in från användare utan deras vetskap, och de överförs inte heller till tredje part.

För att kunna erbjuda er den bästa servicen och för att underlätta användningen analyseras antalet besökta sidor, antalet besök samt besökarnas aktivitet och deras användningsfrekvens. För dessa ändamål har Viking Travel Club S.L.använder statistisk information från internetleverantören.

Viking Travel Club S.L. den använder inte kakor för att samla in information från användare, inte heller registrerar den åtkomst -IP -adresser. I de fall där cookies används kommer användaren att varnas vid den första åtkomsten till sidan och informera dem om dess användning och användningspolicy.

Portalen som ägs av Viking Travel Club S.L.innehåller länkar till tredje parts webbplatser, vars sekretesspolicy inte är relaterad till Viking Travel Club S.L .. Genom att komma åt sådana webbplatser kan ni bestämma om ni vill acceptera deras sekretess- och cookie-policyer. I allmänhet, om ni surfar på internet kan ni acceptera eller avvisa tredjepartscookies från din webbläsares konfigurationsalternativ.

4. SIDANSTILLGÄNGLIGHET

Ägaren garanterar inte avsaknad av avbrott eller fel vid åtkomst till sidan eller dess innehåll, inte heller att de uppdateras, även om den kommer att göra sitt bästa för att vid behov undvika, korrigera eller uppdatera dem. Följaktligen är ägaren inte ansvarig för skador av något slag som orsakats av användaren som orsakas av fel eller avbrott i telekommunikationsnäten som orsakar avstängning, avbrytande eller avbrott i portaltjänsten under tillhandahållandet av samma eller i förväg.

Ägaren utesluter, med de undantag som avses i gällande lagstiftning, allt ansvar för skador av något slag som kan bero på bristen på tillgänglighet, kontinuitet eller kvalitet i driften av sidan och innehållet, från bristande efterlevnad av förväntningarna på användbarhet som användare kan ha tillskrivit sidan och innehållet.

Tillgång till sidan innebär inte en skyldighet från ägarens sida att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller något annat skadligt datorelement. Det motsvarar användaren, i alla fall, tillgången på lämpliga verktyg för att upptäcka och desinficera skadliga datorprogram. Därför är ägaren inte ansvarig för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå under tillhandahållandet av sidtjänsten, inte heller för eventuella skador som kan orsakas av användarens datorsystem eller tredje parter (hårdvara och programvara), filerna eller dokumenten som lagras i det, till följd av förekomsten av virus på användarens dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på webben, ett fel i webbläsaren eller användningen av icke-uppdaterade versioner av samma.

5. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Den enkla och rena användningen av sidan ger användarens villkor, antingen en fysisk eller juridisk person, och innebär nödvändigtvis fullständig, fullständig och förbehållslös acceptans av var och en av de klausuler och allmänna villkor som ingår i det juridiska meddelandet. Om användaren inte godkänner klausulerna och användarvillkoren för detta juridiska meddelande kommer han att avstå från att använda sidan.

Detta juridiska meddelande kan ändras och uppdateras, så den version som publiceras av ägaren kan vara annorlunda varje gång användaren öppnar portalen. Därför måste användaren läsa det juridiska meddelandet varje gång han besöker sidan.

Genom sidan ger ägaren användare och tillgång till olika innehåll som publiceras via Internet av ägaren eller auktoriserade tredje parter.

Användaren är skyldig och förbinder sig att använda sidan och innehållet i enlighet med gällande lagstiftning, det juridiska meddelandet och alla andra meddelanden eller instruktioner som är kända för honom, antingen genom detta juridiska meddelande eller på någon annan plats i innehållet som upp på sidan, liksom med reglerna för samexistens, moral och allmänt accepterade goda seder.

För detta ändamål åtar sig och förbinder sig användaren att INTE använda något av innehållet för olagliga ändamål eller effekter, som är förbjudna i rättsmeddelandet eller enligt gällande lagstiftning, skadligt för tredje parts rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller förhindra normal användning av innehållet, datorutrustning eller dokument, filer och allt slags innehåll lagrat på någon datorutrustning som ägs eller avtalas av ägaren, andra användare eller någon Internetanvändare (hårdvara och programvara).

6. TILLGÄNGLIGHET FÖR INNEHÅLLET

Tillhandahållandet av tjänsten på sidan och innehållet har i princip obestämd varaktighet. Ägaren kan dock när som helst avsluta eller avbryta tillhandahållandet av sidtjänsten och / eller något av innehållet.

7. ANSVAR FÖR INNEHÅLLET

Funktionen för länkar, länkar etc. som visas på denna webbplats är uteslutande att informera användaren om förekomsten av andra webbplatser som innehåller information om frågan. Detta är inte ett förslag eller rekommendation.

Ägaren är inte ansvarig för lagligheten av andra tredjepartswebbplatser från vilka portalen kan nås. Det är inte heller ansvarigt för lagligheten av andra tredjepartswebbplatser, som kan vara länkade eller länkade från denna webbplats.

Ägaren är inte ansvarig för innehållet på de länkade sidorna, driften, användbarheten eller resultatet av hyperlänkarna, och han garanterar inte heller att det inte finns virus eller andra element i dem som kan orsaka förändringar i datasystemet (hårdvara och programvara), dokument eller filer från användaren, exklusive ansvar för skador som orsakats av användaren av någon av dessa skäl.

8. Reproduktion av innehåll

Användaren åtar sig och förbinder sig att inte överföra, sprida eller göra tillgängliga för tredje part något material som finns på sidan, såsom information, texter, data, innehåll, meddelanden, grafik, ritningar, ljud- och / eller bildfiler., Fotografier , inspelningar, programvara, logotyper, märken, ikoner, teknik, fotografier, programvara, länkar, grafisk design och källkoder, eller annat material som ni har tillgång till som användare av sidan, utan att denna uppräkning har tecknet begränsande.

På samma sätt får användaren i enlighet med allt detta inte:

- Reproducera, kopiera, distribuera, gör tillgängliga på något sätt, kommunicera, omvandla eller ändra innehållet offentligt, såvida ni inte har skriftligt och uttryckligt tillstånd från ägaren, som är ansvarig för motsvarande rättigheter, eller att det resulterar i lagligt tillstånd

- Radera, manipulera eller på något sätt ändra "upphovsrätten" och andra identifierande uppgifter om förbehållet för ägarens eller deras ägares rättigheter, fingeravtryck och / eller digitala identifierare eller andra tekniska medel som fastställts för deras erkännande.

Användaren måste avstå från att erhålla och till och med försöka erhålla innehållet med andra medel eller förfaranden än de som, beroende på fall, har gjorts tillgängliga för dem eller har angetts på de webbsidor där de finns eller i allmänhet, av dem som vanligtvis används på Internet för detta ändamål, så länge de inte medför risk för skada eller inaktivering av sidan och / eller innehållet.

9. INDUSTRIELL OCH INTELLEKTUELL EGENDOM

Intellektuell och industriell äganderätt är alla de rättigheter som erkänns i lagstiftningen om immateriella rättigheter som har en patrimoniell eller exploaterande karaktär för alla ändamål och för alla användningssätt, liksom alla de rättigheter som erkänns i industriell lagstiftning, som ingår i båda fallen , befogenhet att begära lämpliga register och inskrifter för att erhålla eller skydda dessa rättigheter (nedan kallade "immateriella och industriella äganderättigheter").

Det är strängt förbjudet att använda alla delar av industriell och immateriell egendom för kommersiella ändamål, liksom distribution, modifiering, ändring eller dekompilering.

Alla valörer, mönster och / eller logotyper, liksom alla produkter eller tjänster som erbjuds och återspeglas på denna webbplats, är registrerade varumärken eller egendom som tillhör Viking Travel Club S.L., eller från tredje part. Det är inte tillåtet att använda dem av andra än deras legitima ägare och utan dennes samtycke.

Tredjeparts immateriella rättigheter och varumärken kommer att respekteras av användaren, som är ensam ansvarig för deras användning.

Kränkningen av någon av de ovannämnda rättigheterna kan utgöra ett brott mot dessa bestämmelser, liksom ett brott som kan straffas i enlighet med spansk lagstiftning.

10. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Ägaren har antagit säkerhetsnivåerna för skydd av de personuppgifter som lagligt krävs, och de försöker installera de andra medlen och ytterligare tekniska åtgärder till deras förfogande för att undvika förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av de tillhandahållna personuppgifterna. . Ägaren är inte ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på grund av störningar, utelämnanden, avbrott, datavirus, telefonstörningar eller avbrott i det elektroniska systemets funktion, motiverade av orsaker utanför ägarens kontroll; av förseningar eller blockeringar i användningen av detta elektroniska system som orsakas av brister eller överbelastning av telefonlinjer eller överbelastning i databehandlingscentret, i internetsystemet eller i andra elektroniska system, samt skador som kan orsakas av tredje part genom olaglig inblandning utanför ägarens kontroll. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna inte är ogenomträngliga.

11. PERSONLIGT DATASKYDD

När ni surfar via WEBB är det möjligt att de begär personuppgifter via olika webbformulär som tillhandahålls för detta ändamål eller via e -post. Nämnda data kommer att utgöra en del av de relevanta filerna beroende på det specifika och specifika syfte som motiverar insamling av dessa, vilket kommer att informeras vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifterna. På detta sätt kommer den specifika informationen för varje databehandling att tillhandahållas tillsammans med webbformulär eller e -postmeddelanden, varvid den person som är ansvarig för filen är gemensam för dem alla: Viking Travel Club S.L.

I enlighet med de rättigheter som föreskrivs i gällande föreskrifter om dataskydd kan ni utöva rättigheterna till åtkomst, rättelse, begränsning av behandling, radering, portabilitet och motstånd mot behandling av dina personuppgifter, samt det samtycke som ges för behandling av dem, riktar din förfrågan till Viking Travel Club S.L, REF: Dataskydd med adress i Fañabe Plaza 340-342, Av. de Bruselas – Adeje or to the email dpd@viking-portfolio.com.

Vem som helst har rätt att få bekräftelse på om Viking Travel Club S.L.vi behandlar personuppgifter som berör dem eller inte. Intresserade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, när så är lämpligt, begära att de ska raderas när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter och av skäl relaterade till deras speciella situation kan de berörda parterna begära begränsning eller motstånd mot behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall Viking Travel Club S.L.De kommer endast att bevaras av tvingande legitima skäl, efterlevnad av gällande föreskrifter som administrationen föreskriver eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.

För mer information om behandling av personuppgifter kan ni besöka webbplatsen http://vikingtravelclub.avisolegal.info/

12. REKLAM

En del av "webbplatsen" kan vara värd för reklaminnehåll eller sponsras. Annonsörer och sponsorer är ensam ansvariga för att materialet som lämnas för inkludering på "webbplatsen" överensstämmer med de lagar som kan vara tillämpliga i varje fall. Viking Travel Club S.L.Det ansvarar inte för eventuella fel, felaktigheter eller oegentligheter som reklamen eller sponsorinnehållet kan innehålla.

I vilket fall som helst kan ni gå till följande e-postadress: dpd @ viking-portfolio.com ni vill göra anspråk relaterade till reklaminnehållet på denna "webbplats".

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

Ägaren utesluter allt ansvar för de beslut som användaren kan fatta baserat på denna information, samt för eventuella tryckfel som dokumenten och grafiken på sidan kan innehålla. Informationen kan komma att ändras periodiskt utan föregående meddelande om dess innehåll för expansion, förbättring, korrigering eller uppdatering av innehållet.

På denna webbplats kan det finnas tredjepartsannonsering och / eller länkar som underlättar länken till tredjepartswebbplatser. Viking Travel Club S.L. I alla dessa fall är det inte ansvarigt för de tjänster som dessa tredje parter erbjuder, inte heller för de särskilda eller allmänna villkor de kräver, eller för innehållet på de webbsidor som nås via de etablerade länkarna.

Ägaren är inte ansvarig för sanningen av den information som inte är av hans egen skapelse och för de som anges av en annan källa, så han tar inget ansvar för hypotetiska skador som kan uppstå vid användning av nämnda information. Ägaren förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ta bort informationen på dess webbsidor och kan till och med begränsa eller neka åtkomst till sådan information. Ansvarets ägare befrias från eventuell skada eller skada som användaren kan lida till följd av fel, defekter eller utelämnanden, i informationen från ägaren förutsatt att den kommer från andra källor än densamma.

14. PARTIELL NULLITET

Om en del av dessa allmänna avtalsvillkor strider mot lagen och därför är ogiltiga, kommer det inte att påverka de andra bestämmelserna som överensstämmer med lagen, därför kommer parterna överens om att omförhandla de klausuler eller villkor för tjänsten som kommer att vara ogiltiga . och att införliva dem i resten av de giltiga villkoren.

15. JURISDIKTION

För alla frågor som kan uppstå om tolkningen, tillämpningen och efterlevnaden av detta juridiska meddelande, liksom de påståenden som kan uppstå från dess användning, lämnar alla berörda parter till domarna och domstolarna i S / C de Tenerife, med avstå från formuläret express till någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem.

16. GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Det juridiska meddelandet regleras av spansk lag.

All upphovsrätt förbehålls av internationella lagar och fördrag om immateriella rättigheter. Att kopiera, reproducera eller sprida, helt eller delvis, på något sätt är uttryckligen förbjudet.